wtorek, 06 luty 2024 14:57

Andrew Bailey: AI nie zabierze nam pracy

AI a miejsca pracy AI a miejsca pracy fot. pixabay

Wypowiedzi prezesa Banku Anglii, Andrew Bailey'a, o roli sztucznej inteligencji (AI) w przyszłości pracy rzucają nowe światło na debatę dotyczącą wpływu nowych technologii na rynek pracy. Podczas gdy niektórzy obawiają się masowej utraty miejsc pracy, inni widzą w AI ogromny potencjał do poprawy efektywności.

 

Perspektywa prezesa Banku Anglii

Bank Anglii raportuje, że firmy zaczynają widzieć korzyści wynikające z inwestycji w sztuczną inteligencję, co prowadzi do ograniczenia kosztów rekrutacji i pracy na rynku charakteryzującym się ograniczonym zasobem pracowników. Prezes Bailey podkreśla, że gospodarki i miejsca pracy adaptują się do nowych technologii, a ludzie uczą się z nimi pracować. W swojej ocenie przyszłości Bank Anglii podkreśla, że ​​maszyny, wspomagane przez ludzi, mogą osiągać lepsze wyniki niż same w sobie, co zasila optymizm co do przyszłości pracy z sztuczną inteligencją.

Debata w Izbie Lordów

Niedawny raport Komisji ds. Komunikacji i Cyfryzacji Lordów podkreśla potrzebę zrozumienia korzyści sztucznej inteligencji oraz rozważenia zagrożeń. Przywódca Izby Lordów ostrzega przed skupianiem się jedynie na negatywnych scenariuszach, podkreślając potencjał rozwoju, który może przynieść AI. Komitet zwraca uwagę na kwestie praw autorskich i etycznych związanych z AI, w szczególności w kontekście dużych modeli językowych. Istnieją obawy dotyczące wykorzystywania istniejących już danych cyfrowych do szkolenia narzędzi AI, co podnosi pytania o prawa autorskie i zgody na wykorzystanie tych danych.

Rząd Wielkiej Brytanii angażuje się w promowanie sztucznej inteligencji, ale równocześnie zdaje sobie sprawę z konieczności zapewnienia jej bezpieczeństwa i odpowiedzialnego wykorzystania. Zapowiada dalsze inwestycje w badania nad bezpieczeństwem AI oraz promowanie podejścia proinnowacyjnego do regulacji. Debata dotycząca sztucznej inteligencji koncentruje się na znalezieniu równowagi pomiędzy optymizmem a realizmem. Kluczowe jest zapewnienie bezpieczeństwa i odpowiedzialnego wykorzystania tej technologii, aby wykorzystać jej potencjał do poprawy życia i rozwoju społecznego.

Źródło: BBC, Ego - Man