czwartek, 11 kwiecień 2024 18:34

Bezzałogowe pojazdy na służbie armii Południowokoreańskiej

Bezzałogowe pojazdy Bezzałogowe pojazdy fot: pixabay

Południowokoreańskie siły zbrojne kierują się ku nowym technologiom, aby zrekompensować malejącą liczbę poborowych. W tym kontekście, rząd Korei Południowej rozpoczął przetarg na nabycie bezzałogowych pojazdów naziemnych (UGV) dla armii i Korpusu Piechoty Morskiej. To ważny krok w kierunku modernizacji sił zbrojnych, co pozwoli na większą automatyzację i wykorzystanie zaawansowanych technologii w działaniach militarnych.

Czego się dowiesz?

1. Jak Południowa Korea planuje zrekompensować malejącą liczbę poborowych w swoich siłach zbrojnych?
2. Które przedsiębiorstwa są głównymi kandydatami do dostarczenia bezzałogowych pojazdów naziemnych dla armii Południowej Korei?
3. W jakim celu UGV mają być wykorzystywane przez południowokoreańskie siły zbrojne?
4. Jakie doświadczenia międzynarodowe posiada Hanwha Aerospace w dziedzinie UGV?
5. Jakie są dalsze plany Południowej Korei w zakresie automatyzacji sił zbrojnych?

Technologia w służbie wojska

Dwa główne koncerny obronne, Hyundai Rotem i Hanwha Aerospace, zostały wymienione jako główni kandydaci do realizacji tego ambitnego projektu. Oba przedsiębiorstwa mają doświadczenie w tworzeniu UGV i już wcześniej rozwijały swoje programy związane z takimi pojazdami. Przykładem może być Hyundai Rotem, który opracował bezzałogowy pojazd HR-Sherpa, testowany w różnorodnych terenach Korei. Z kolei Hanwha Aerospace może pochwalić się doświadczeniem międzynarodowym – ich pojazd Arion-SMET został oceniony przez wojsko amerykańskie jako pierwszy koreański UGV poddany takim testom.

Nowe możliwości i wyzwania

Plany zakładają, że bezzałogowe pojazdy będą pełnić różnorodne role, od zwiadu po transport, a nawet lekko uzbrojone misje, wspierając tradycyjne formacje naziemne. Ten krok w kierunku większej automatyzacji sił zbrojnych może znacznie przyczynić się do poprawy efektywności działań wojskowych oraz zmniejszyć liczbę personelu wymaganego do obsługi tradycyjnych systemów antydrone. Co więcej, Korea Południowa nie jest jedynym państwem w regionie, które skłania się ku adopcji UGV – podobne kroki podejmuje także sąsiednia Japonia, co świadczy o rosnącej tendencji w dziedzinie militarnej automatyzacji w regionie Azji i Pacyfiku.

Źródło: defensenews.co