środa, 17 styczeń 2024 14:54

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk: Plany rządu wobec emerytów i rencistów

 Plany rządu wobec emerytów i rencistów Plany rządu wobec emerytów i rencistów fot. pixabay

Polski rząd skupia się na opracowywaniu rozwiązań mających na celu wsparcie rosnącej populacji seniorów. W czasie posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej oraz Komisji Polityki Społecznej, szefowa MRPiPS, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, przedstawiła plany rządu, które obejmują drugą waloryzację rent i emerytur oraz pomoc dla osób starszych po utracie małżonka. Jakie kroki podejmie polski rząd w kontekście wsparcia seniorów?

 

Podsumowanie działań rządu

Była szefowa MRiPS, Marlena Maląg, podkreśliła osiągnięcia poprzednich lat, takie jak waloryzacja świadczeń czy wprowadzenie 13. i 14. emerytury. Jednak teraz rząd stoi przed koniecznością opracowania konkretnych rozwiązań, a szefowa MRPiPS, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, zapowiedziała kontynuację programów dla seniorów oraz realizację zobowiązań z umowy koalicyjnej, skupiając się m.in. na wsparciu osób starszych po utracie małżonka oraz drugiej waloryzacji rent i emerytur.

 Rządowe inicjatywy na forum sejmu

Minister Dziemianowicz-Bąk podkreśliła istnienie projektu Lewicy dotyczącego drugiej waloryzacji emerytur, który zostanie rozwinięty i zrealizowany przez rząd Koalicji. Kolejny projekt dotyczy renty wdowiej, a minister zapewniła o jego procedowaniu, co ma prowadzić do rzetelnej i merytorycznej debaty. Rząd składa także obietnice dotyczące podwyższenia zasiłku pogrzebowego. Minister Dziemianowicz-Bąk zaznaczyła, że cele rządu są ambitne i systemowe, obejmują podwyższenie zasiłku pogrzebowego, rozwinięcie istniejących programów, jak "Senior plus" i "Aktywni plus", oraz prace nad "bonem senioralnym". Szefowa MRPiPS podkreśliła, że polityka senioralna to wyzwanie cywilizacyjne, nie tylko hasło na partyjną ulotkę.

Prognozy i wyzwania starzenia się społeczeństwa

Z informacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że liczba ludności Polski przekroczyła 37,8 mln, z czego blisko 9,8 mln stanowią osoby powyżej 60. roku życia. Prognozy na lata 2023 - 2060 wskazują na dalsze starzenie społeczeństwa, co stawia przed rządem konieczność opracowania skutecznych rozwiązań wspierających populację seniorów.

Polski rząd konsekwentnie podejmuje działania mające na celu wsparcie seniorów, reagując na zmieniające się potrzeby społeczeństwa. Wprowadzenie drugiej waloryzacji rent i emerytur oraz rozwijanie istniejących programów to kroki w kierunku zabezpieczenia komfortu i godności życia osób starszych. Rządowa odpowiedź na wyzwania starzenia się społeczeństwa stanie się kluczowym elementem budowy stabilnej i zrównoważonej przyszłości dla wszystkich pokoleń.

Źródło: Money.pl, Ego - Man