poniedziałek, 22 styczeń 2024 10:44

GUS: Padł rekord wysokości wynagrodzeń

rekord wysokości wynagrodzeń rekord wysokości wynagrodzeń fot. pixabay

Przeciętne wynagrodzenie w Polskich przedsiębiorstwach osiągnęło rekordowy poziom, przekraczając 8 tys. zł brutto. Jednak grudniowa dynamika wzrostu płac wstrzymała się po blisko 2 latach dwucyfrowych podwyżek. Sprawdźmy kluczowe punkty raportu GUS.

 

Rekordowe wynagrodzenia

W grudniu 2023 roku przeciętne wynagrodzenie brutto w dużych firmach niefinansowych osiągnęło 8032,96 zł, co stanowi nominalny wzrost o 9,6% w porównaniu z rokiem poprzednim. To rekordowy poziom, ale ekonomiści spodziewali się wyższego tempa wzrostu. Seria dwucyfrowych podwyżek płac została przerwana, a wpływ na to mogły mieć zarówno kalendarzowe uwarunkowania, jak i wcześniejsze wypłaty premii.

Sektor górnictwa na czele

Najwyższe przeciętne wynagrodzenie zanotowano w sektorze "górnictwo i wydobywanie," przekraczające 20 tys. zł. To sektor, który wyróżnia się również jako jeden z największych nominalnych wzrostów płac. Dynamika wzrostu płac w grudniu wyniosła 4,7%, osiągając poziom 20 136,24 zł. Raport GUS ukazał zróżnicowanie wzrostu płac w różnych sekcjach gospodarki. W sekcji "rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo" odnotowano największy nominalny wzrost, osiągając 82,8%.

Wzrost zatrudnienia i względne spowolnienie realnych płac

Liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw wzrosła o 1,3 tys. w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Warto jednak zauważyć, że dynamika realnych płac rośnie coraz wolniej od października. Wzrost dynamiki nominalnych płac w grudniu wyniósł 9,6%, co oznacza, że realne płace rosły o 3,1% rdr. Analizy ekspertów sugerują, że słabszy wzrost płac za grudzień może wynikać z oczekiwanej podwyżki płacy minimalnej od stycznia i wcześniejszych wypłat premii. Dynamika płac może jednak powrócić do dwucyfrowych wzrostów w 2024 roku, zgodnie z prognozami.

Mimo rekordowego poziomu przeciętnego wynagrodzenia, dynamika wzrostu płac w grudniu okazała się niespodzianką. Zmienne warunki rynkowe i oczekiwane zmiany w regulacjach płacowych pozostawiają pole do obserwacji, czy słabszy grudniowy wzrost jest jednorazowym zjawiskiem czy też sygnalizuje zmianę trendu na rynku pracy.

Źródło: Bankier.pl, X, Ego - Man