poniedziałek, 22 styczeń 2024 10:51

GUS: Jaka będzie wysokość składki zdrowotnej w 2024 roku?

wysokość składki zdrowotnej wysokość składki zdrowotnej fot. pixabay

Wiadomość, na którą czekało tysiące przedsiębiorców, ostatecznie ujrzała światło dzienne. Główny Urząd Statystyczny opublikował dane, które rzucą światło na wysokość składki zdrowotnej w 2024 roku dla ponad miliona osób, szczególnie tych rozliczających się na podstawie ryczałtu. Po reformie Polskiego Ładu, ta grupa podatników stała się istotnym graczem na polskim rynku podatkowym.

 

Rewolucja podatkowa a składka zdrowotna

Polski Ład wprowadził rewolucyjne zmiany, zwłaszcza w kontekście składki zdrowotnej. Do 2022 roku część tej składki była odliczana od podatku, co sprawiało, że przedsiębiorcy płacili efektywnie około 600 zł rocznie. Jednak rząd postanowił zmienić tę zasadę, eliminując możliwość odliczenia i zmieniając sposób obliczania składki dla opodatkowanych na zasadach ogólnych.

Składka zdrowotna dla ryczałtowców

Rząd zauważył obawy przedsiębiorców i wprowadził rozwiązanie - ryczałt. W tej formie opodatkowania składka zdrowotna jest nadal obliczana na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku. Progi składek zależą od rocznego przychodu, a ryczałtowcy mają również możliwość odliczenia 50% zapłaconych składek zdrowotnych.

Składki zdrowotne 2024

Według danych GUS, przeciętne wynagrodzenie za IV kwartał 2023 r. w sektorze przedsiębiorstw wzrosło istotnie, co ma wpływ na składki zdrowotne. Ryczałtowcy muszą przygotować się na podwyżki, przy czym progowe wartości składek uległy zmianie:

  • Do 60 tys. zł przychodu – 419,46 zł miesięcznie
  • 60 tys. zł do 300 tys. zł – 699,11 zł miesięcznie
  • Powyżej 300 tys. zł – 1258,39 zł miesięcznie

Podwyżki wynoszą odpowiednio 43,30 zł, 72,18 zł i 129,91 zł w porównaniu do roku poprzedniego. Niezwykle ważne jest zrozumienie, że zmiany w składce zdrowotnej to tylko jedna strona medalu. Przedsiębiorcy borykają się również ze znaczącymi wzrostami składek społecznych, co wpływa na ich ogólne obciążenia podatkowe. W 2024 roku te składki wzrosły o ponad 12 procent. Podwyżki składek zdrowotnych to kolejny etap ewolucji polskiego systemu podatkowego. Przedsiębiorcy, zwłaszcza ci rozliczający się na podstawie ryczałtu, muszą dostosować się do nowych realiów. Rok 2024 przyniesie nie tylko zmiany w opodatkowaniu, ale również wymusi nowe strategie finansowe dla przedsiębiorstw na polskim rynku.

Źródło: Business Insider, X, Ego - Man