środa, 31 styczeń 2024 12:15

GUS: Kolejny spadek liczby urodzeń

spadek liczby urodzeń spadek liczby urodzeń fot. pixabay

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane demograficzne za rok 2023, zaskakując opinię publiczną najniższą liczbą urodzeń od czasów powojennych. Sytuacja demograficzna Polski budzi zaniepokojenie, a eksperci wskazują na trwający kryzys demograficzny. W roku 2023 Polska zanotowała jedynie 272 tysiące urodzeń, co oznacza spadek o 11% w porównaniu z rokiem poprzednim. Szef GUS, Dominik Rozkrut, podkreśla, że Polska populacja utrzymuje tendencję malejącą i starzejącą się. Liczba ludności zmniejszyła się o 131 tysięcy osób, osiągając 37,6 miliona na koniec 2023 roku.

 

Sytuacja demograficzna w Polsce:

  • Przyrost naturalny ujemny: Od ponad dekady Polska boryka się z ujemnym przyrostem naturalnym, który utrzymuje się na stałym poziomie.
  • Spadek urodzeń: W roku 2023 odnotowano najniższą liczbę urodzeń od czasów powojennych, co oznacza trudności związane z niską dzietnością w kraju.
  • Wzrost zgonów: Pomimo mniejszej liczby zgonów w 2022 roku, 409 tysięcy zmarłych przewyższało liczbę urodzeń o 137 tysięcy, co zaostrza problem starzejącej się społeczności.

Reakcje ekspertów

Oskar Sobolewski, ekspert ds. emerytalnych, podkreśla, że Polska populacja nadal kurczy się, a kraj staje się coraz starszy. Rafał Mundry, ekonomista, zauważa, że tempo spadku urodzeń przekracza 10%, co jest zjawiskiem niepokojącym. Po raz pierwszy od czasów II wojny światowej miesięczna liczba urodzeń spadła poniżej 20 tysięcy. Wtorkowe dane GUS nie tylko zaniepokoiły opinię publiczną pod kątem demografii, ale również podniosły obawy związane z gospodarką. PKB Polski w 2023 roku wzrósł jedynie o 0,2%, co wskazuje na słaby koniec ubiegłego roku w polskiej gospodarce.

Sytuacja demograficzna i gospodarcza w Polsce stanowi wyzwanie dla władz oraz społeczeństwa. Kryzys demograficzny zaznacza się trwającym spadkiem urodzeń, co ma istotny wpływ na strukturę społeczną kraju. Jednocześnie niski wzrost gospodarczy podkreśla potrzebę skoncentrowania się na różnych obszarach, aby zapewnić stabilność i rozwój na przyszłość. W obliczu najniższej liczby urodzeń od czasów powojennych, Polska stoi przed wyjątkowym wyzwaniem demograficznym. Kryzys demograficzny i starzejąca się populacja rzucają cień na przyszłość kraju. Dla ekspertów to sygnał do refleksji nad polityką demograficzną i wsparciem dla rodzin. Gospodarcze wyzwania związane z niskim wzrostem PKB również wymagają skoncentrowanych działań. Polska musi podjąć środki zaradcze, aby stawić czoła tym problemom i zapewnić trwałą stabilność społeczności.

Źródło:  Money.pl, X, Ego - Man