piątek, 02 luty 2024 14:43

Ministerstwo Finansów: Ile wyniósł deficyt budżetowy na koniec 2023 roku?

 deficyt budżetowy na koniec 2023 roku deficyt budżetowy na koniec 2023 roku fot. pixabay

Niespodziewany wzrost deficytu budżetowego na koniec 2023 roku w Polsce budzi poważne pytania dotyczące stabilności finansowej kraju. Ministerstwo Finansów ogłosiło, że deficyt wyniósł niespełna 85,6 mld zł, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z poprzednimi latami. Dochody i wydatki okazały się niższe od planu, co wprowadza dodatkową niepewność w kontekście zdrowia finansowego państwa.

 

 Deficyt a PKB

Deficyt budżetu państwa to nie tylko liczba, ale także odsetek PKB. W stosunku do ustawy budżetowej na 2023 r., deficyt wyniósł 2,5% PKB. Porównując to z poprzednim rokiem, gdzie deficyt wyniósł zaledwie 12,4 mld zł, sytuacja staje się alarmująca. Co to oznacza dla gospodarki kraju i jakie kroki podejmie rząd? Raporty wskazują, że znaczna część wydatków państwowych jest przekazywana do pozabudżetowych funduszy, co wpływa na pełny obraz sytuacji finansowej. Czy stosowanie miary deficytu sektora dostarczy bardziej realistycznego spojrzenia na kondycję finansów państwa?

Prognozy na 2024 rok

Zaplanowane wydatki na rok 2024 budzą pewne zaniepokojenie. Dlaczego deficyt budżetowy ma sięgnąć 184 mld zł, a jakie dochody są przewidziane? Rząd zapowiada, że będzie to rok wyzwań i oszczędności, ale jakie sektory odczują największe skutki? Według Ministerstwa Finansów, dochody budżetu państwa w 2023 roku wyniosły 574,1 mld zł, co stanowiło 95,5% planu. Wzrost dochodów z podatków VAT, akcyzowego, PIT, pomimo niższych z podatku CIT, wpłynął na tę kwotę. Niemniej jednak, wydatki wypadły nieco niższe od planu, sięgając 659,7 mld zł (95,1% planu).

Budżet kraju w 2024 roku

Raporty wskazują również na duży wzrost wydatków na Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego, obronę narodową, obsługę długu skarbu państwa i budżety wojewodów. Jednak oszczędności dokonano w rezerwach celowych, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, środkach własnych Unii Europejskiej, rolnictwie i rozwoju wsi oraz budżetach wojewodów. Ważnym elementem było również wykonanie dochodów niepodatkowych, głównie dzięki wpływom z aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. W porównaniu do 2022 roku, wpływy te wzrosły o 73,4%.

Wzrost deficytu budżetowego na koniec 2023 roku w Polsce stawia przed rządem i społeczeństwem ważne wyzwania. Nie tylko kwestionuje to skuteczność zarządzania finansami publicznymi, ale również rzuca światło na potrzebę strategicznego podejścia do wydatków. Czy rząd podejmie kroki mające na celu zrównoważenie budżetu, czy może nastąpią dalsze cięcia? Przyszłość finansów publicznych kraju wydaje się niepewna, co może wpłynąć na życie codzienne obywateli. Społeczeństwo oczekuje transparentności i działań, które zapewnią ekonomiczną stabilność. Przed Polską stoją trudne wybory, ale skuteczne zarządzanie teraźniejszością przyczyni się do budowania lepszej przyszłości.

Źródło: Business Insider, X, Ego - Man