poniedziałek, 15 styczeń 2024 14:40

Niemcy: Obniżenie PKB za 2023 rok!

Obniżenie PKB Niemcy Obniżenie PKB Niemcy fot. pixabay

W ostatnich oficjalnych danych niemieckiego urzędu statystycznego po raz pierwszy od wybuchu pandemii COVID-19 widzimy, że niemiecka gospodarka zanotowała skurczenie o 0,3 procent w 2023 roku. To istotne zjawisko, które może mieć dalekosiężne konsekwencje zarówno dla samych Niemiec, jak i dla strefy euro.

 

Spadek PKB w czwartym kwartale 2023

Warto zauważyć, że spadek niemieckiego PKB odnotowano w czwartym kwartale, gdzie spadł on o 0,3 procent w porównaniu z poprzednim kwartałem. To sygnał, że niemiecka gospodarka nadal zmaga się z trudnościami, a otoczenie gospodarcze jest naznaczone różnymi kryzysami.

Wyzwania inflacji i wysokich cen

Prezes Federalnego Urzędu Statystycznego, Ruth Brand, podkreśliła, że pomimo spadku inflacji, ceny wciąż są wysokie, co stanowi hamulec dla wzrostu gospodarczego. Rosnące stopy procentowe, słabszy popyt zarówno krajowy, jak i zagraniczny, dodatkowo utrudniają sytuację.

 Wpływ na strefę euro

Niemcy jako największa gospodarka w strefie euro odgrywają kluczową rolę. Słabe dane z Niemiec mają wpływ na ogólny obraz całej strefy. Zdaniem analityków, spadek PKB Niemiec źle wróży dla całej strefy euro, która już w trzecim kwartale 2023 roku zanotowała niewielki skurcz. Czekamy na dane za ostatni kwartał, aby ocenić, czy strefa euro wpadła w recesję.

Niemiecka gospodarka stanowi istotny barometr dla strefy euro, a obecne dane sygnalizują wyzwania, przed którymi stoi wspólna waluta. Spadek gospodarczy Niemiec może wymagać skoordynowanego działania, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim, aby ograniczyć potencjalne skutki dla regionu.

Źródło: CNN, X, Ego man