sobota, 13 styczeń 2024 17:12

Citigroup: Masowe zwolnienia w banku

restrukryzacja Citigroup restrukryzacja Citigroup fot. pixabay

Citigroup, jeden z największych banków w Stanach Zjednoczonych, ogłosił radykalne cięcia kadrowe, które obejmą aż 20 tysięcy miejsc pracy w ciągu dwóch najbliższych lat. To kroki wynikające z wcześniejszego planu restrukturyzacji ogłoszonego przez instytucję finansową. Decyzja jest bezpośrednim efektem ogromnej straty w wysokości 1,8 miliarda dolarów, jaką bank poniósł w czwartym kwartale 2023 roku.

 

Problemy Citigroup

Czwarty kwartał 2023 roku okazał się dla Citigroup niezwykle rozczarowujący. Strata w wysokości 1,8 miliarda dolarów wywołała konieczność podjęcia drastycznych środków, aby odbudować kondycję finansową banku. Jane Fraser, dyrektor generalna Citigroup, przyznała, że rok 2024 będzie krytyczny.

Plan Restrukturyzacji Citigroup

Bank ogłosił plan restrukturyzacji już w poprzednim roku, a pierwsze etapy przyniosły zwolnienia dla 7 tysięcy pracowników. Teraz, z głębokimi cięciami kadrowymi obejmującymi 20 tysięcy osób, Citigroup zamierza dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych. W ramach strategii redukcji zatrudnienia, Citigroup planuje także wydzielić meksykańską spółkę Banamex, sprawiając, że stanie się ona samodzielnym podmiotem. To dodatkowe 40 tysięcy pracowników, których liczba nie będzie już wliczana do zatrudnienia Citigroup.

Skutki na polskim rynku

Decyzje Citigroup mają również wpływ na polski rynek. W listopadzie ubiegłego roku, bank wznowił proces sprzedaży swojego biznesu detalicznego w Polsce, co wyznacza nowy etap zmian na lokalnym rynku finansowym. Cięcia kadrowe i restrukturyzacja Citigroup to reakcja na trudne warunki finansowe. Zmiany te mają na celu przywrócenie stabilności banku w obliczu trudności, które wynikają zarówno z problemów rynkowych, jak i decyzji strategicznych podjętych przez instytucję.

Banki, podobnie jak inne instytucje finansowe, muszą dostosować się do dynamicznie zmieniającego się otoczenia gospodarczego, co wpływa na ich strategie i struktury organizacyjne. Citigroup, stojący w obliczu wyjątkowo trudnych wyzwań finansowych, podejmuje kroki mające na celu przemodelowanie swojej struktury i odzyskanie stabilności. Głębokie cięcia kadrowe i restrukturyzacja to radykalne decyzje, które ukierunkowują bank na nową ścieżkę rozwoju. 

Źródło: Money.pl, X, Ego man