czwartek, 25 styczeń 2024 12:46

Zespół ds. Ochrony Praw Zwierząt: Czy zostanie wprowadzony zakaz sprzedaży fajerwerków?

zakaz sprzedaży fajerwerek zakaz sprzedaży fajerwerek fot. pixabay

Polscy politycy rozważają wprowadzenie zakazu używania materiałów pirotechnicznych w trosce o dobrostan zwierząt. Propozycja ta, poruszona na posiedzeniu parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Praw Zwierząt, budzi kontrowersje, szczególnie w kontekście potencjalnych skutków dla branży pirotechnicznej i zatrudnionych w niej osób. Przyjrzyjmy się bliżej tej inicjatywie i jej ewentualnym konsekwencjom.

 

Ograniczenie używania fajerwerków

Rozważania na temat ograniczenia lub zakazu używania fajerwerków wracają do polskiego parlamentu, zdobywając poparcie polityków związanych z ochroną praw zwierząt. Propozycja, wcześniej zamrożona przez marszałek Elżbietę Witek, ponownie pojawia się na forum publicznym, stając się tematem intensywnych debat.

Zakaz używania fajerwerków z pewnymi wyjątkami

Nowy projekt przewiduje całkowity zakaz używania fajerwerków przez osoby fizyczne. Jednak istnieje pewna furtka w przepisach - zgodę na odpalenie fajerwerku mogłaby wydać rada gminy. To lokalne władze miałyby decydujący głos w sprawie korzystania z materiałów pirotechnicznych. Rada gminy mogłaby wprowadzać zakazy wykorzystywania wyrobów pirotechnicznych poprzez uchwały. To podejście daje samorządom większe uprawnienia, ale równocześnie stawia przed nimi wyzwania, zwłaszcza gdy wojewodowie wyrażają opór wobec takich decyzji.

Potencjalne skutki dla branży pirotechnicznej

Zakaz używania fajerwerków, zwłaszcza tych klasy F2 i F3, które stanowią znaczną część rynku, mógłby być ciosem dla polskiej branży pirotechnicznej. Około 750 wyspecjalizowanych firm i ponad 10 tys. pracowników zatrudnionych w tym sektorze mogłoby odczuć negatywne konsekwencje. Polski sektor pirotechniczny to nie tylko miejsce pracy dla tysięcy ludzi, ale również znaczna wartość rynkowa. Wartość branży szacowana jest na około 600 mln zł, a Polacy wydają rocznie około 500 mln zł na fajerwerki, co stawia Polskę jako jednego z ważnych graczy na rynku. Wprowadzenie surowszych regulacji niesie ze sobą pytania o rekompensaty dla firm z branży pirotechnicznej. Przedstawiciele sektora wskazują na potrzebę uzyskania wsparcia finansowego, aby zminimalizować negatywne skutki wprowadzenia zakazu.

Projekt zakazu używania fajerwerków w Polsce, obecnie rozważany przez polityków, staje się źródłem intensywnych debat, zwłaszcza w kontekście potencjalnych skutków dla branży pirotechnicznej. Propozycja, która wydaje się być krokiem w kierunku ochrony zwierząt przed stresem wywołanym dźwiękiem i blaskiem fajerwerków, równocześnie rysuje perspektywę utraty miejsc pracy i obrotów finansowych dla przedsiębiorstw związanych z tym sektorem. Z jednej strony, zwolennicy zakazu podkreślają troskę o dobrostan zwierząt i ograniczenie emisji hałasu, która wpływa negatywnie na środowisko naturalne. Z drugiej strony, przedstawiciele branży pirotechnicznej alarmują, że taka decyzja może spowodować utratę wielu miejsc pracy, a także wpłynąć na ekonomiczną kondycję sektora.

Źródło: Money.pl, Ego - Man