poniedziałek, 19 luty 2024 14:45

TikTok: Popularna aplikacja pod lupą Komisji Europejskiej

TikTok KE TikTok KE fot. pixabay

Komisja Europejska ogłosiła wszczęcie formalnego postępowania w celu zbadania, czy serwis społecznościowy TikTok naruszył zasady określone w akcie o usługach cyfrowych (DSA). Dotyczy to obszarów związanych z ochroną małoletnich, przejrzystością reklam, dostępem naukowców do danych oraz zarządzaniem ryzykiem związanym ze szkodliwymi treściami. Platforma TikTok może stanąć przed karą sięgającą nawet do 6 procent swojego światowego obrotu, jeśli Komisja uzna, że rzeczywiście doszło do naruszenia przepisów DSA.

 

 Ochrona małoletnich w internecie

Thierry Breton, komisarz ds. rynku wewnętrznego, podkreślił, że ochrona małoletnich jest priorytetem w egzekwowaniu przepisów akta o usługach cyfrowych. Zwrócił uwagę, że TikTok, jako platforma docierająca do milionów dzieci i nastolatków, musi w pełni przestrzegać przepisów dotyczących ochrony małoletnich w internecie. Breton podkreślił wagę odpowiedzialności platformy w kontekście dbania o dobre samopoczucie fizyczne i emocjonalne młodych użytkowników.

Formalne postępowanie przeciwko TikTokowi

Na podstawie wstępnego postępowania wyjaśniającego oraz analizy raportu dotyczącego ryzyka, który TikTok przesłał w 2023 roku, Komisja Europejska zdecydowała o rozpoczęciu formalnego postępowania przeciwko firmie. Decyzja ta została podjęta również po uwzględnieniu odpowiedzi TikTok na formalne zapytania Komisji dotyczące nielegalnych treści, ochrony małoletnich i dostępu do danych. Akt o usługach cyfrowych nie wyznacza terminu zakończenia postępowania, a jego czas trwania będzie zależał od różnych czynników, w tym od współpracy firmy z Komisją oraz od prawa do obrony.

Wprowadzenie formalnego postępowania przez Komisję Europejską stanowi kolejny krok w kontroli nad działalnością platformy TikTok w Europie, kładąc szczególny nacisk na ochronę małoletnich i przejrzystość działań. W rezultacie, wszczęcie formalnego postępowania przez Komisję Europejską przeciwko TikTokowi stanowi krok w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa młodym użytkownikom internetu oraz zwiększenia przejrzystości reklam na platformie.

Źródło: Money.pl, Ego-Man