niedziela, 31 lipiec 2022 16:14

Technika Pomodoro: Na czym polega? Wyróżniony

Technika Pomodoro Technika Pomodoro fot: pixabay

Metoda Pomodoro to system zarządzania czasem, który wykorzystuje zegar do dzielenia pracy na interwały, tradycyjnie trwające 25 minut, oddzielone krótkimi przerwami. Metoda Pomodoro opiera się na założeniu, że częste przerwy mogą poprawić sprawność umysłową i zwiększyć koncentrację. Technikę Pomodoro można stosować zarówno podczas pracy samodzielnej, jak i z innymi osobami. Oto, jak to działa...

 

Co to jest technika Pomodoro?

Technika Pomodoro to system zarządzania czasem, który wykorzystuje zegar do dzielenia pracy na interwały, tradycyjnie 25-minutowe, oddzielone krótkimi przerwami. Każda przerwa nazywana jest Pomodoro, od włoskiego słowa oznaczającego "pomidor". Metoda ta opiera się na założeniu, że częste przerwy mogą poprawić wydajność umysłową.
Metoda Pomodoro ta została stworzona przez Francesco Cirillo w latach 80. ubiegłego wieku, gdy uczył się on do uzyskania dyplomu uniwersyteckiego. Jego celem było ułatwienie mu skupienia się na pracy bez ciągłego sprawdzania zegara i poczucia winy, gdy nie był w stanie czegoś zrobić.

Jak działa metoda Pomodora?

Metoda Pomodoro to system zarządzania czasem, który polega na pracy w 25-minutowych odcinkach z 5-minutowymi przerwami pomiędzy nimi. Pierwotnie została opracowana przez Francesco Cirillo, a następnie spopularyzowana przez książkę Technika Pomodoro autorstwa założyciela metody Pomodoro, Francesco Cirillo.
Idea tej metody polega na tym, że można zrobić więcej w krótszym czasie, jeśli robi się częste przerwy. Opiera się ona na koncepcji przepływu, która mówi, że gdy ludzie są skupieni na danej czynności, stają się bardziej produktywni i efektywni niż wtedy, gdy są rozproszeni lub wielozadaniowi. Osiągnięcie przepływu wymaga głębokiej koncentracji i okresów nieprzerwanej pracy, po których następują przerwy na odpoczynek i regenerację (tzw. odmłodzenie).

Stosowanie metody Pomodoro zmusza do podejmowania świadomych

Metoda Pomodoro to technika zwiększania produktywności, która pomaga skupić się na tym, co najważniejsze. Jest to również jeden z najlepszych sposobów na to, by załatwić wszystkie sprawy i mieć więcej czasu dla ludzi, którzy są dla nas najważniejsi.
Metoda Pomodoro zmusza do podejmowania świadomych decyzji dotyczących zarządzania czasem, co pomaga rozwinąć umiejętność odmawiania wykonywania czynności, które nie są zgodne z Twoimi celami lub priorytetami.

Dzięki niej stajesz się bardziej świadomy tego, ile czasu zajmują zadania

Technika Pomodoro sprawia, że stajemy się bardziej świadomi tego, ile czasu zajmują nam nasze zadania. Kiedy stosowałem tę metodę, używałem minutnika do odmierzania czasu. Na przykład, jeśli chciałem, by moja sesja Pomodoro trwała 25 minut (tak właśnie nazywa się "Pomodoro"), ustawiałem minutnik na 25 minut i zaczynałem pracę nad zadaniem.
Po upływie tego czasu mogłem zrobić sobie pięć minut przerwy na przekąskę, a następnie rozpocząć kolejne Pomodoro. Interesujące było to, jak szybko mijały te pięciominutowe przerwy! Czasami podczas tych przerw udawało się wykonać jeszcze jedno lub dwa małe zadania, które zajęłyby więcej czasu, gdyby zostały wykonane podczas jednej z moich 25-minutowych sesji pracy.

Nie ma sztywnych reguł określających, ile pomodoros powinno zajmować każde zadanie

Technika Pomodoro opiera się na czterech zasadach:
• Pracuj przez 25 minut z krótkimi przerwami (5 minut).
• Po każdych 4 Pomodoro rób dłuższą przerwę (15-30 minut)

Niezależnie od tego, czy chcesz napisać esej, nauczyć się nowego języka, poprawić technikę gry na gitarze czy zbudować dom, planowanie każdego zadania zgodnie z metodą Pomodoro pomoże Ci zachować koncentrację i produktywność w trakcie całego procesu.
Metoda ta pozwala pojedynczym osobom organizować swoje zadania na papierze i nadawać im priorytety według ważności. Zespoły mogą stworzyć swój własny system pracy z wykorzystaniem tej metody, aby pozostać zorganizowanym i osiągać cele szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.

Podsumowanie

Jeśli jesteś początkującym użytkownikiem techniki Pomodoro, mam nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie dobrym punktem wyjścia. Powinien on przynajmniej pokazać, że zarządzanie czasem jest umiejętnością, której można się nauczyć dzięki praktyce i poświęceniu, i że być może już teraz posiadasz część tego, co jest potrzebne do jej opanowania!