czwartek, 17 marzec 2022 15:59

Zaburzenia erekcji. Kto jest narażony na problemy ze wzwodem?

Maxon Forte Maxon Forte pixabay

Zaburzenia erekcji oznaczają niezdolność do uzyskania i utrzymania wzwodu członka, co pozwalałoby na odbycie satysfakcjonującego stosunku seksualnego.

Często pociągają one za sobą takie problemy jak zaniżone poczucie własnej wartości, unikanie zbliżeń, trudności w relacji z partnerem. Kto jest najbardziej narażony na problemy z erekcją?

Zaburzenia erekcyjne mają różny charakter

Problemy z erekcją to szeroka kategoria zaburzeń. Mogą mieć one różny stopień nasilenia, od łagodnego do głębokiego. Czasem występują we wszystkich sytuacjach i okolicznościach, mogą także mieć charakter sytuacyjny. Dysfunkcje erekcyjne bywają pierwotne oraz wtórne. Również ich przyczyna bywa różna: czasem mają one podłoże organiczne, w innych przypadkach psychologiczne. Mogą wynikać także ze stylu życia.

Zaburzenie erekcyjne - czynniki ryzyka

Jednym z najważniejszych czynników ryzyka zaburzeń erekcyjnych jest wiek. Po 45 roku życia mężczyźni doświadczają najczęściej trudności pochodzenia organicznego. Problemy z erekcją dotyczą także młodych osób, wówczas częściej mają one podłoże psychologiczne. Przyczyny zaburzeń erekcji można podzielić na cztery kategorie:

  • Czynniki organiczne np. choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby metaboliczne i endokrynologiczne, choroby ośrodkowego układu nerwowego, przyjmowanie określonych leków,
  • Czynniki związane ze stylem życia m.in. nadmierne spożywanie alkoholu i substancji psychoaktywnych, palenie papierosów, nieprawidłowa dieta, siedzący tryb życia, otyłość, słaba kondycja fizyczna
  • Czynniki psychologiczne np. przemęczenie, problemy w związku, kompleksy, lęk, depresja, traumatyczne doświadczenia, przewlekły stres, nadmierna masturbacja,
  • Czynniki mieszane, kiedy występuje więcej niż jedna przyczyna problemów z erekcją.

Jak radzić sobie z zaburzeniami erekcji?

Szacuje się, że około 18% mężczyzn w wieku 20-75 lat ma zaburzenia erekcji. Leczenie zależy od źródła problemu. Jeśli u jego podłoża leżą konflikty w związku, najlepiej sprawdzi się psychoterapia par. W przypadku przyczyn natury organicznej zalecane jest leczenie farmakologiczne, czasem wdraża się metody chirurgiczne czy fizjoterapię. Wielu mężczyzn zastanawia się, czy jest możliwość, aby kupić w aptece tabletki na erekcję bez recepty. Mogą oni sięgnąć po Maxon Forte, który zawiera syldenafil. Lek ułatwia uzyskanie i utrzymanie wzwodu w sytuacji pobudzenia seksualnego.

Na zaburzenia erekcji są bardziej narażeni mężczyźni po 45 roku. U podłoża problemu leżą różne przyczyny. Zakłada się, że w większości przypadków mają one charakter organiczny, choć nie wolno lekceważyć czynników natury psychologicznej.