piątek, 15 marzec 2024 12:44

Model Qra: Polska wersja ChatuGPT

Model Qra Model Qra fot. pixabay

W ostatnich latach sztuczna inteligencja dokonuje ogromnych postępów w rozumieniu i generowaniu języka naturalnego. Teraz badacze z Politechniki Gdańskiej i Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) zaprezentowali nowy model o nazwie Qra, który stanowi przełom w dziedzinie przetwarzania języka polskiego.

Qra - Nowy gracz na polskim rynku AI

Qra to odpowiednik polskiego ChatGPT, stworzony przez zespół naukowców z PG i OPI. To pierwszy model tego typu, który został wytrenowany na dużym korpusie tekstów w języku polskim, co przekłada się na lepsze zrozumienie i generowanie treści w tym języku.

Budowa i trening modelu Qra

Model Qra powstał dzięki wykorzystaniu potężnej infrastruktury obliczeniowej na Politechnice Gdańskiej, w tym superkomputera Kraken. Zespół naukowców przeznaczył prawie pół roku na przygotowanie narzędzi, trening modeli i ich testowanie, wykorzystując ogromne zasoby danych tekstowych w języku polskim.

Doskonałość w obsłudze języka polskiego

Qra wyróżnia się doskonałą umiejętnością obsługi języka polskiego, co zostało potwierdzone testami na zbiorach danych tekstowych. Modele Qra osiągają lepsze wyniki niż istniejące odpowiedniki, co sprawia, że są one idealnym narzędziem do zadań wymagających precyzyjnego zrozumienia języka. Chociaż Qra jest już imponującym osiągnięciem, zespół naukowców nie zamierza poprzestać na tym. Planowane jest dalsze strojenie modeli oraz ich wykorzystanie do różnorodnych zadań, takich jak klasyfikacja tekstów czy odpowiadanie na pytania.

Otwarta dostępność i przyszłość AI

Modele Qra zostały udostępnione publicznie na platformie huggingface, co otwiera drzwi do ich wykorzystania w różnych dziedzinach. Chociaż obecnie są to narzędzia dla profesjonalistów, w przyszłości mogą one być podstawą dla szerszego zastosowania sztucznej inteligencji, która będzie dostępna dla każdego użytkownika. 

Model Qra, stworzony przez zespół naukowców z Politechniki Gdańskiej i Ośrodka Przetwarzania Informacji, reprezentuje przełom w dziedzinie przetwarzania języka polskiego. Jego doskonałe możliwości w modelowaniu i generowaniu treści otwierają nowe perspektywy dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce i na świecie.

Źródło: Portal Technologiczny, Ego-Man