czwartek, 09 maj 2024 06:42

Rak prostaty - zastosowanie radioterapii i terapii hormonalnej

Rak prostaty - terapia Rak prostaty - terapia fot: pixabay

Radioterapia stosowana wspólnie z terapią hormonalną może znacząco opóźnić konieczność zastosowania chemioterapii u niektórych pacjentów z zaawansowanym rakiem prostaty, co pozwala im na dłuższe zachowanie jakości życia. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Royal Marsden NHS Foundation Trust oraz Instytut Badań nad Rakiem w Londynie.

Badanie TRAP wskazuje nowe możliwości

W ramach badania TRAP (Targeting Hormone Resistant Metastases with Radiotherapy) naukowcy skupili się na pacjentach z hormonoodpornym rakiem prostaty o charakterze oligoprogresywnym, co oznacza, że komórki rakowe rozprzestrzeniły się na mniej niż trzy nowe miejsca w ciele. Badanie fazy II było pierwszym prospektywnym badaniem oceniającym skuteczność stereotaktycznej radioterapii ciała (SBRT) w tej grupie pacjentów. Wyniki badania zostały zaprezentowane podczas corocznego kongresu Europejskiego Towarzystwa Radioterapii i Onkologii.

Nowatorskie podejście w terapii

SBRT pozwala na bardzo precyzyjne ukierunkowanie promieniowania na guzy z dokładnością do submilimetra, wykorzystując zaawansowane techniki obrazowania i planowania leczenia. Takie podejście minimalizuje uszkodzenia zdrowych tkanek otaczających guz. W badaniu narodowym, przeprowadzonym w ośrodkach onkologicznych w całej Wielkiej Brytanii, zbadano, czy podawanie SBRT wraz z terapią hormonalną celującą w receptory androgenowe mogłoby opóźnić progresję raka u pacjentów z oligoprogresywnym rakiem prostaty.

Rezultaty i perspektywy przyszłych badań

Pacjenci biorący udział w badaniu TRAP mieli zaawansowanego raka prostaty, który przestał odpowiadać na standardowe leczenie. U 40% mężczyzn nie zaobserwowano postępu choroby przez 12 miesięcy po zakończeniu terapii. Średni czas wolny od progresji choroby po zastosowaniu SBRT wynosił 6,4 miesiąca. Ponadto, poziomy PSA (antygenu specyficznego dla prostaty) mogą wskazywać na skuteczność SBRT - u 84% mężczyzn, których rak nie postępował w ciągu sześciu miesięcy, odnotowano znaczące spadki poziomu PSA.

Teraz badanie jest kontynuowane w ramach próby STAR-TRAP, kierowanej przez dr Julię Murray z Royal Marsden NHS Foundation Trust. Oczekuje się, że wyniki będą miały wpływ na zmianę standardów opieki nad pacjentami z zaawansowanym rakiem prostaty w przyszłości. Simon Grieveson, zastępca dyrektora ds. badań w Prostate Cancer UK, podkreślił, że radioterapia może być wyjątkowo skuteczna również u mężczyzn, u których rak rozprzestrzenił się na inne części ciała, opóźniając dalszy postęp choroby i potrzebę stosowania kolejnych leczeń, takich jak chemioterapia.

Źródło: medicalxpress.com , vva.pl