wtorek, 09 lipiec 2024 14:43

Uważaj! Talk może być rakotwórczy

Talk rakotwórczy Talk rakotwórczy fot: pixabay

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) sklasyfikowała naturalny talk jako „prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi (grupa 2A)”. Ta ocena opiera się na ograniczonych dowodach dotyczących raka jajnika oraz wystarczających dowodach na to, że u zwierząt doświadczalnych rozwijają się nowotwory w wyniku ekspozycji na talk.

Bądź ostrożny!

Raport pojawił się niedługo po tym, jak firma Johnson & Johnson zgodziła się zapłacić 700 milionów dolarów w ramach pozwu zbiorowego, w którym oskarżono ją o oszukiwanie klientów co do bezpieczeństwa produktów zawierających talk. Dochodzenie wykazało, że te produkty mogły być skażone rakotwórczym azbestem.

Mimo że IARC przyznaje, że dowody są oparte głównie na samoopisach i obserwacjach, co ogranicza jednoznaczność wniosków, niemniej agencja zaleca ostrożność. FDA i American Cancer Society sugerują ograniczenie lub unikanie stosowania produktów zawierających talk do momentu uzyskania pełniejszych informacji na temat jego bezpieczeństwa.