sobota, 22 czerwiec 2024 21:35

ChatGPT przechodzi słynny test Turinga

AI równe człowiekowi? AI równe człowiekowi? fot: unsplash

Od momentu, gdy został zaproponowany w 1950 roku, test Turinga uważany jest za jeden z najwyższych celów w dziedzinie sztucznej inteligencji. Teraz naukowcy twierdzą, że ChatGPT stał się pierwszym AI, który zdał ten słynny test ludzkiej inteligencji.

  1. Co to jest test Turinga i dlaczego jest ważny?
  2. Jakie były wyniki badania przeprowadzonego przez naukowców z UC San Diego?
  3. Jak zmieniające się postrzeganie AI wpływa na wyniki testu Turinga?
  4. Jakie są krytyki testu Turinga?
  5. Jakie są konsekwencje przejścia testu Turinga przez ChatGPT-4 dla przyszłości AI?

Alan Turing i jego wizja komputerowej inteligencji

Test Turinga został zaproponowany przez pioniera komputerowego Alana Turinga. Twierdził on, że AI powinna być uznawana za prawdziwie inteligentną, jeśli ludzie nie będą w stanie rozpoznać, czy rozmawiają z człowiekiem, czy z maszyną. W 1950 roku Alan Turing, brytyjski łamacz kodów z czasów II wojny światowej, stworzył test, który jego zdaniem miał być ostatecznym sprawdzianem inteligencji komputerów.

Próba powtórzenia testu

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego przeprowadzili badanie, w którym 500 uczestników rozmawiało z czterema różnymi agentami: trzema AI i jednym człowiekiem. AI były reprezentowane przez ChatGPT-4, ChatGPT-3.5 oraz program ELIZA z lat 60-tych. Podczas gdy przestarzała ELIZA oszukała uczestników tylko w 22% przypadków, ChatGPT-3.5 nie został rozpoznany w 50% rozmów. Natomiast bardziej zaawansowany ChatGPT-4 osiągnął wynik 54%, co oznacza, że częściej był uważany za człowieka.

Znaczenie wyników ChatGPT-4

Naukowcy stwierdzili, że wyniki te "dostarczają pierwszego solidnego empirycznego dowodu na to, że jakikolwiek sztuczny system zdał interaktywny dwupodmiotowy test Turinga". Warto jednak zauważyć, że jest to wstępna publikacja, co oznacza, że wyniki muszą zostać poddane recenzji.

Zmieniające się postrzeganie AI

Badacze zwrócili uwagę, że zmieniające się postrzeganie AI mogło wpłynąć na wyniki testu Turinga. W 1950 roku, w świecie bez zaawansowanej AI, zakładaliśmy, że wszystko, co brzmi jak człowiek, jest człowiekiem. Jednak w miarę jak społeczeństwo staje się bardziej świadome AI, rośnie prawdopodobieństwo błędnego identyfikowania ludzi jako AI.

Kontrowersje wokół testu Turinga

Istnieją długotrwałe i uzasadnione krytyki testu Turinga. Naukowcy zauważają, że "czynniki stylistyczne i społeczno-emocjonalne odgrywają większą rolę w zdaniu testu Turinga niż tradycyjne pojęcia inteligencji". Sukces w identyfikacji robotów często zależał od pytań dotyczących ludzkich doświadczeń, co skutkowało poprawnym rozpoznaniem robotów w 75% przypadków.

Znaczenie wyników dla przyszłości AI

Mimo to, zdolność AI do imitowania ludzi będzie miała ogromne konsekwencje ekonomiczne i społeczne. Naukowcy twierdzą, że wystarczająco przekonujące AI mogą "pełnić ekonomicznie wartościowe role, które historycznie były domeną ludzkich pracowników, wprowadzać w błąd opinię publiczną lub swoich ludzkich operatorów oraz niszczyć zaufanie społeczne w autentyczne interakcje międzyludzkie".

Przejście testu Turinga przez ChatGPT-4 to ważny krok w rozwoju sztucznej inteligencji, jednak nie oznacza to, że test ten jest ostatecznym miernikiem inteligencji. Zdolność AI do naśladowania ludzkich zachowań ma istotne znaczenie, ale równie ważne jest zrozumienie wartości, preferencji i granic innych osób. Ostatecznie test Turinga może być tylko częścią tego, co musimy ocenić przy tworzeniu systemów AI.

 

Źródło: Dailymail