środa, 17 styczeń 2024 15:00

Czy w Polsce zostanie wprowadzony zakaz ogrzewania gazowego?

zakaz ogrzewania gazowego zakaz ogrzewania gazowego fot. pixabay

Wielu Polaków zastanawia się, jak długo jeszcze będzie można ogrzewać domy gazem, zwłaszcza po doniesieniach o nowych unijnych przepisach. Nowa dyrektywa budynkowa (EPBD) przykuwa uwagę, a jej postanowienia, które wejdą w życie już od lutego 2024 roku, budzą wiele pytań i spekulacji. Przeczytaj, jakie zmiany przewiduje unijna dyrektywa i co to oznacza dla przyszłości ogrzewania w Polsce.

 

Energetyczna transformacja Unii Europejskiej

W grudniu 2023 zakończyły się negocjacje dotyczące treści nowej dyrektywy budynkowej, a kluczowym celem jest zredukowanie wpływu budynków na emisję gazów cieplarnianych. Zgodnie z szacunkami Komisji Europejskiej, domy odpowiadają za 40% zużycia energii i 36% emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. Oto główne zmiany, które czekają Polskę.

Główne założenia dyrektywy budynkowej

  1. Renowacja budynków: Nowe przepisy zakładają wprowadzenie krajowych planów renowacji budynków, które mają przyczynić się do modernizacji obiektów i zmniejszenia zużycia energii.

  2. Standardy bezemisyjnych budynków (ZEB): Od 2030 roku wszystkie nowobudowane budynki muszą posiadać status bezemisyjnych. To oznacza odejście od paliw kopalnych, takich jak węgiel i gaz, na rzecz innych źródeł ciepła.

  3. Ograniczenia dla kotłów gazowych: Zapisy dyrektywy nakładają ograniczenia dotyczące kotłów gazowych. Samoistne kotły zasilane paliwami kopalnymi powinny być stopniowo wycofywane, a już od 2025 roku przewidziane są zachęty finansowe do wymiany na bardziej ekologiczne źródła ciepła.

  4. Energia odnawialna: Wprowadzenie obowiązku instalacji urządzeń wykorzystujących energię słoneczną w budynkach, jeśli jest to technicznie i ekonomicznie możliwe.

Czy będzie zakaz ogrzewania gazem?

Początkowo przepisy nie przewidują bezpośredniego zakazu ogrzewania gazem, ale kierunek zmian jest jasny – odejście od tradycyjnych źródeł ciepła na rzecz bardziej ekologicznych. W 2030 roku Polska może stanąć przed wyborem alternatywnych rozwiązań grzewczych. Pierwsze istotne zmiany zaczną obowiązywać od 2025 roku, kiedy to nie będzie już możliwe uzyskanie dofinansowania do wymiany kotłów gazowych na paliwa kopalne. Wprowadzenie nowych standardów dotyczących bezemisyjnych budynków wymuszać będzie korzystanie z bardziej ekologicznych źródeł ciepła.

Rozwiązania przyszłości

Wprowadzenie systemów hybrydowych, łączących tradycyjne kotły z innymi źródłami odnawialnej energii, stanie się kluczowym elementem transformacji. Polska będzie musiała szukać innowacyjnych rozwiązań, takich jak biometan czy biopropan, aby sprostać nowym wymogom.

Choć dyrektywa EPBD nie wprowadza bezpośredniego zakazu ogrzewania gazem, kierunek zmian wskazuje na konieczność przejścia na bardziej ekologiczne źródła ciepła. Polska staje przed wyborem: dostosować się do nowych standardów czy szukać innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą utrzymać komfort cieplny, jednocześnie dbając o środowisko.

Źródło: Murator plus, Ego - Man