poniedziałek, 09 styczeń 2023 19:35

Kariera: Jak nią pokierować? Wyróżniony

jak pokierować karierą jak pokierować karierą pixabay

Życie dorosłe przeplata się co drugi krok ze słowem kariera. Jest to pewna ścieżka rozwoju, która prowadzi nas do większego lub mniejszego sukcesu, jednak na tym oparte jest życie zawodowe każdego człowieka. Czy są jakieś przewidywalne stopnie kariery, które możemy odgórnie zaplanować?

 

Proces budowania swojej kariery zawodowej jest długoterminowym procesem, który tak właściwie nigdy się nie kończy. Zdecydowanie duży wpływ na nią mają wszelkie wybory, począwszy od wyboru odpowiedniej szkoły średniej. Mając ukształtowany plan na siebie, o wiele łatwiej jest zdobywać szczyty. Niestety, będąc w wieku osoby uczęszczającej do szkoły podstawowej trudno jest zdobyć się na myśl: „Kim będę za lat kilkanaście?”. W związku z tym pojawia się zagwozdka, że nie jest to czynnik determinujący, czy nasza kariera będzie mlekiem i miodem płynąca. Nie mniej jednak wybór odpowiedniego sposobu edukacji może mieć – bezpośredni lub pośredni wpływ na to, co nas spotka w przyszłości. Od czego więc zacząć trasę do zadowalającej kariery zawodowej? Odpowiedź możesz znaleźć poniżej.

Dobór średniej szkoły – jakimi czynnikami należy się kierować?

Szkoła średnia jest przedsionkiem do kariery zawodowej. W zależności od tego, jaką szkołę wybierze dziecko – liceum, technikum lub szkołę zawodową – takim trybem będzie musiało podążać przez najbliższe lata. Oczywiście, jeśli chodzi o degradację związaną z ilością materiału, to można liceum zamienić na technikum i odwrotnie – wszystko w zależności od możliwości ucznia. Jeśli w czasie roku dziecko stwierdzi, że nie da sobie rady – lub przeciwnie, że zdecydowanie poziom jest niższy, niż jego możliwości, można dokonać zmiany wyboru.

W obecnym cyklu kształcenia, po ośmioklasowej szkole podstawowej należy dokonać wyboru jednej z trzech szkół średnich o różnej długości trwania. Jest to czteroletnie liceum, pięcioletnie technikum zawodowe oraz możliwość rozważenia szkoły zawodowej. W zależności od możliwości i chęci dziecka warto wybrać tę możliwie najlepszą opcję. Która z nich będzie najlepsza? Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi.

Liceum.

Jest to najbardziej prestiżowy kierunek szkoły średniej z uwagi na to, że po ukończeniu tej szkoły przeważnie następnym planem na życie są studia (choć wcale być nie muszą). Szacuje się, że w tej szkole znajdują się laureaci większości olimpiad, z dość wysoką średnią ocen oraz dążeniem do wyższego wykształcenia. Przedmioty, jakie można spotkać w liceum są uwarunkowane od kierunku, który wybiera się na początku rekrutacji. Zazwyczaj przedmioty kierunkowe są na poziomie rozszerzonym, a reszta przedmiotów jest ogólnokształcąca. Kształcenie ogólne jest identyczne lub lekko zmienione we wszystkich trzech rodzajach szkół. Do tych przedmiotów są zaliczane: język polski, matematyka, biologia, chemia, geografia oraz język obcy.

Technikum.

To szkoła średnia zawodowa, gdyż po jej ukończeniu absolwenci technikum mogą poszczycić się kwalifikacjami uprawniającymi do zawodu. Po jej ukończeniu uczeń może podejść do matury, więc teoretycznie uczeń technikum jest traktowany na równi z uczniem liceum. Z tym wyjątkiem, że w razie niepowodzenia na egzaminie maturalnym, może mieć zawód i dobrą pracę. A dodatkowo, gdy jednak egzamin mu się powiedzie – lepszy dostęp na politechnikę w przypadku niektórych kierunków, np. budownictwo czy żywienie.

Szkoła zawodowa.

Szkoła zawodowa to rodzaj szkoły, w której główny nacisk kładzie się na zdobycie zawodu i kompetencji, które uprawniają do jego wykonywania. Zazwyczaj są to potrzebne atesty, kursy i kwalifikacje w danym zawodzie. Zajęcia w tej szkole w głównej mierze opierają się na praktycznych zajęciach nauki zawodu w zakładach położonych przy szkole, jak również wychodzeniem do zakładów pracy niezwiązanych ze szkolnymi zajęciami. Aby podejść do egzaminu maturalnego, osoba po szkole zawodowej musi pójść do liceum dla dorosłych i podejść do matury. W przypadku kontynuowania swojej zawodowej kariery istnieją różne stopnie posiadania zawodu – czeladnik i mistrz to właśnie stopnie zawodowe równie ważne co magister i licencjat.

Jak widać istnieje mnóstwo możliwości, jakie może wybrać absolwent szkoły podstawowej. To, jaką drogę wybierze nie definiuje go jako człowieka, jednak jest w stanie zapewnić jako taką przyszłość. Wybieraj tylko mądrze.